ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

مقدمه
تعاریف
مبارزه یا گریز
از كار انداختن ضامن تکنیک‌های مدیریت استرس
از كار انداختن ضامن آماده یک تعطیلات واقعی هستید؟
از كار انداختن ضامن چطوراز مسافرتهای کاری جان سالم به در بریم!؟
از كار انداختن ضامن برنامه ریزی عملکرد
از كار انداختن ضامن تمرکزسازی
از كار انداختن ضامن شیوه های عملی آرام سازی جسمی
از كار انداختن ضامن آرام سازی خویش پس از یک روز دشوار
از كار انداختن ضامن استراحت، آرام سازی و خواب
از كار انداختن ضامن مدیریت خشم
از كار انداختن ضامن اداره کردن محدوده شخصی خویش
از كار انداختن ضامن تقویت اعتماد به نفس

واکنش های فیزیولوژیک بدن را نسبت به استرس فهرست نمایید.


مهارت‌های اثبات شده فراوانی را می‌توانیم برای مدیریت استرس به كار بگیریم. این مهارت‌ها به ما كمك می‌كنند در موقعیت‌های پر از فشار و استرس، آرام و كارآمد بمانیم و از مشكلات استرس‌های طولانی و بلندمدت بپرهیزیم. در ادامه این دوره از ذهن آسا، تکنیک‌های مهم مدیریت استرس را با هم مرور می کنیم.
در ابتدای این دوره با چگونگی ثبت یادداشت‌های روزانه در مورد استرس آشنا می‌شویم ـ این یادداشت‌ها،یك تکنیک مهم برای درك مهم‌ترین منابع استرس در زندگی روزانه می‌باشند.